Fødselsanalyse
Hovedtitel: Livsbane
Undertitel: Ascendant i Jomfru
Nøgleord: LIVSBANE: Effektivitet.


Professionelt
Dit professionelle liv betyder meget for dig, og du arbejder hårdt og samvittighedsfuldt på at integrere dig godt i det område, du vælger at interessere dig for. Du bekymrer dig mere om effektivitet og service end om at få personlig anerkendelse, og det gør dig til et aktiv blandt dine kolleger. Du arbejder stræbsomt i kulisserne på at få tingene til at fungere og finder alligevel tid til at tage dig af dine kollegers behov. Du har særlige evner med hensyn til servicefunktioner, organisation og analyse og helsesager og er især optaget af renlighed og renhed. Du er dog tilbøjelig til at undervurdere dig selv og er aldrig helt tilfreds med din arbejdsindsats - eller for den sags skyld andres arbejdsindsats. Da du er stærkt motiveret for at skabe orden, er du tilbøjelig til at fokusere på andres uordentlighed. Det letter presset på dig, hvis du lærer at slappe af og være tilfreds med din indsats.


Personligt
En af dine bedre kvaliteter er din selvundervurderende natur. 

Du er både kritisk og selvkritisk og kan ofte føle, at livet er hårdt arbejde - en uendelig strøm af opgaver, der venter på at blive gjort. I modsætning hertil synes din partner bare at lade tingene flyde af sted på en uorganiseret, ja ligefrem doven måde. Det er selvfølgelig en naturlig konsekvens af din egen overomhyggelige facon, hvor du er tilbøjelig til at påtage dig andres pligter. Du kan lære en masse af din partner ved at være tilfreds med og acceptere tingene, som de er. Det kan blive en stor tilfredsstillelse for dig at udvikle større helsebevidsthed i løbet af dit liv, da du har naturlige evner for sund kost og tankers og følelsers indflydelse på det fysiske helbred.

 

Hovedtitel: Livsbane
Undertitel: Ascendant Trigon Mars
Nøgleord: LIVSBANE: Uformindsket styrke.


Personligt
Dette aspekt er uhyre magtfuldt i dit horoskop og vil være et vigtigt træk i din karakter.

Du gør et voldsomt indtryk, og mennesker bliver som regel lidt nervøse i din tilstedeværelse. De, der kender dig godt, vil værdsætte din åbenhjertighed, men de sagtmodige og følsomme vil undgå dit selskab - men det er du ligeglad med. Du er selvrådig og letsindig og derfor ret udsat for uheld. Basalt set er du åben og ærlig, så folk ved, hvor de har dig.


Hovedtitel: Livsbane
Undertitel: Merkur i Jomfru Retrograd
Nøgleord: MENTALITET: Skabe orden.


Personligt
Da denne planet var retrograd ved din fødsel, er du nødt til at lære en særlig personlig lektie om de beskrevne spørgsmål. Erfaringer vil snarere blive vurderet på et indre end et ydre plan.
Du er lidt af en perfektionist og er hjælpsom - om end noget kritisk - af natur. Du har blik for detaljer, og det smerter dig at se noget, der ikke er lagt på plads eller ikke er gjort ordentligt. Som sådan er du tilbøjelig til at blande dig i mange daglige opgaver, slibe de ru kanter af og få tingene til at fungere. Du kan udmatte dig selv ved at have for meget at gøre. Du er forretningsminded i din udtryksmåde, og der kan være et ret irettesættende tonefald i din stemme. I bedste fald er du meget hjælpsom og til stor støtte, i værste fald har du tendens til at undergrave andre med negative bemærkninger.


Professionelt
Da denne planet var retrograd ved din fødsel, har du en instinktiv viden om og føler dig tiltrukket af de følgende karakteregenskaber og aktiviteter. Du er tilbøjelig til at være indadvendt i disse sager og går din helt egen vej i stærk kontrast til den vej, andre vælger.
Få mennesker ejer dine evner til at studere og analysere informationer og aktuelle ting på en lige så forståelig og saglig måde som du. Du kan udvikle stor ekspertise på flere forskellige mentale felter, og du er tilbøjelig til at rendyrke perfektionisme på disse områder. Din kærlighed til detaljer kan køre dig ned, og det kan måske afholde dig fra at gennemføre dine ideer. Du er stærkt motiveret for at hjælpe andre. Det kan imidlertid betyde, at folk vil overdænge dig med opgaver, så det er vigtigt for dig at skelne mellem, hvad du virkelig ønsker at beskæftige dine tanker med, og at holde dine overhjælpsomme tilbøjeligheder i skak. Du fungerer godt i en administrativ stilling, hvor du skal træffe konkrete afgørelser om, hvad der er nyttigt og hvad, der ikke er. Dine naturlige evner for sekretærfunktioner er en ressource, du kan nyde godt af.


Hovedtitel: Livsbane
Undertitel: Merkur i 12. Hus
Nøgleord: MENTALITET: Mental samhørighed.


Professionelt

Du har usædvanlige mentale evner, fordi du kan ruste din intuition og tune ind på signaler og ideer, som andre mennesker ikke er lydhøre overfor. Du fungerer bedst i jobs, hvor du mentalt kan føre lav profil og arbejde bag kulisserne med dine ideer. Du påskønner mental uforstyrrethed, så du kan komme videre med dine ting i ro og fred. Da du er sensitiv over for mental forurening - andres sladder, småsnak eller overfladiske oplysninger - trækker du dig ind i din egen fantasiverden. Her kan du udtænke mange ideer og projekter, som kan føre til professionel succes - især i forbindelse med marketing, reklame eller medieverdenen. Du har muligvis også kunstneriske, kreative eller musikalske talenter.


Personligt
Dit sinds private verden og dine tanker er meget vigtigt for dig. Som barn blev du måske tvunget til at trække dig ind i din egen eventyrverden - du kan i det mindste nu være ganske lykkelig i dit eget selskab. Du hører til dem, der fører privat dagbog, hvor du taler fortroligt med dig selv. I parforhold er det vigtigt, at din elskede en gang imellem lader dig trække dig tilbage - men samtidigt vil der være mange misforståelser, for ikke at nævne voksende isolation - hvis du ikke gør dig umage for at afsløre lidt af det, der foregår i dit sind. Du har mange spirituelle talenter - din mentale modtagelighed betyder, at du kan have stor gavn af ensomme spadsereture i naturen, og du er måske åben for en eller anden form for spirituel kommunikation. Poesi, musik og kunst kan også være vidunderlige områder at søge tilflugt i.


Hovedtitel: Identitet
Undertitel: Sol i Løve
Nøgleord: IDENTITET: Udvikling af selvværd.


Personligt

Selv om du kan være varm, galant og charmerende, har du et stærkt behov for at være den dominerende i parforhold, og du er tilbøjelig til at stjæle opmærksomheden netop på grund af usikkerhed på dette område. Du er romantisk og ikke modstander af en tilfældig affære for at give dit ego det skær, det har behov for. Der kommer store udfordringer i dit liv i forbindelse med din identitetsfølelse. I sådanne krisetider vil du være tilbøjelig til radikalt at ændre dit image. Efterhånden som du bliver mere moden, baner din overdrevne sensitivitet angående det indtryk du gør på din elskede vej for en stærkere følelse af indre selvsikkerhed baseret på indre overbevisninger. Det er på sådanne tidspunkter din falske stolthed og elitebevidsthed må bide i græsset, og din naturlige højsindethed kommer til syne.


Hovedtitel: Identitet
Undertitel: Sol i Løve
Nøgleord: IDENTITET: Udvikling af din selvforståelse.


Professionelt

Dit livs vigtigste opgave består i at bygge en stærk identitetsfølelse op. Du søger at måle den gennem den respekt eller beundring, du vækker hos andre, samt gennem de synlige resultater af dine kreative præstationer. Du har varme menneskelige kvaliteter, der under normale omstændigheder gør dig til centrum for begivenhederne og sætter dig i fokus for andre menneskers opmærksomhed. Det er uhyre vigtigt for dig at føle dig respekteret professionelt. Prestige og anerkendelse er basale karrierebehov, og med dine naturlige lederevner kan du inspirere andre ved dit gode eksempel. Du føler dig naturligt tiltrukket af kvalitetsting, og du kan slå stilen an på din arbejdsplads. Så længe du føler dig værdsat af andre, fungerer du godt professionelt. Det generer dig lidt at tage imod ordrer fra andre, og derfor avancerer du hurtigt til en lederstilling.


Hovedtitel: Identitet
Undertitel: Sol i 12. Hus
Nøgleord: IDENTITET: Opløsning af egoet.


Professionelt

Du er i stand til at påtage dig mange roller i livet og optræde professionelt i den rolle, som forventes af dig i en given situation. Ligegyldigt på hvilket område du får succes, vil du opleve vanskeligheder med virkeligt at identificere dig med eller tro på din rolle. Det er ikke let for dig at tage ambitioner og stræben alvorligt, for du inspireres sjældent af magtens charme, prestige eller materielle mål. Du søger en form for personlig betydningsfuldhed og mening med dit liv, og det får du ikke ved personlig pragt. Du vil finde størst tilfredshed i en rolle, hvor du kan vise omsorg for andre eller i et job, som giver dig fred og ro til at fordybe dig i dine følelser - måske et kreativt job af en eller anden slags. Du arbejder bedst, når du ikke bliver forstyrret. Du fungerer godt når du kan virke bag kulisserne eller fjernt fra samfundet på en eller anden måde.


Hovedtitel: Identitet
Undertitel: Sol Sekstil Jupiter
Nøgleord: IDENTITET: Indsigt.


Personligt

Når du læser den følgende tekst, så husk, at du for det meste kun kommer til at opleve de positive virkninger af aspektet. Du er specielt motiveret for at lære og kommunikere hvad angår de omhandlede spørgsmål.
Du er et inspirerende menneske med en vidunderlig evne til at tænke positivt og se de lyse sider. Du søger visdom, og denne søgen fører til mange studier og mange rejser for at udvide din intellektuelle horisont. I løbet af livet tillægger du dig et sæt meninger og personlige overbevisninger, som spiller en ret dominerende rolle for dine omgivelser. Det er vigtigt at komme til at forstå meningen med dit eget liv, og du identificerer dig stærkt med de konklusioner, du når frem til. Du har et stort behov for at finde en vejleder eller en klog person, der kan belære dig, men kun få mennesker vil kunne imponere dig på et intellektuelt eller spirituelt niveau. Hvis du ikke træner dig i at blive mere følsom over for andres ideer, kan du blive påståelig og arrogant. Andre kan finde dig mentalt dominerende eller alt for heftig i diskussioner. Det er mere værdigt kun at komme med din mening, når du bliver spurgt, end at prakke andre dine anskuelser på. Sagt generelt, kan du imidlertid gøre et godt indtryk på grund af dit vidtfavnende sind og en tolerant holdning over for andre.

       

Horoskop


Overfor her er et
par udpluk fra min
fødselsanalyse....
som det så fint hedder.

Har prøvet at medtage både
de gode og de elementer
som måske er rigtige....
men ikke altid så rare
at se på tryk:)

Der er mange steder
hvor den rammer
i plet...
synes jeg selv...

Så kender du mig godt
.... vil du helt sikkert
hurtigt kunne finde
lige de steder :)))